RSS
A A A

Zarządzenia 2011

 • Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 07.02.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad prowadzenia rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach
 • Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 21.03.2011 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach
 • Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 24.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 01.04.2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia regulaminu Konkursu na prezentację multimedialną o gminie Ornontowice
 • Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 24.05.2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
 • Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 24.05.2011 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
 • Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 24.05.2011 r. w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
 • Zarządzenie nr 8/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 16.09.2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2010 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
 • Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 14.10.2011 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
 • Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 31.10.2011 r. w sprawie przyjęcia instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
 • Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 10.11.2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. EUR w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach
 • Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 08.12.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach


Opublikował: Marcin Wajszczyk
Publikacja dnia: 08.12.2011
Podpisał: Marcin Wajszczyk
Dokument z dnia: 12.08.2011
Dokument oglądany razy: 9 610