RSS
A A A

Zarządzenia 2014

  • Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 03.01.2014 r. w sprawie aneksu do przyjętych zasad polityki rachunkowości
  • Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 10.03.2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 02.04.2014 r. w sprawie uchylenia załacznika nr 3 do Regulaminu Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 08.04.2014 r. w sprawie powołania komisji selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 16.04.2014 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
  • Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 22.05.2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 ty. EUR w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 12.09.2014 r. w sprawie powołania komisji selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 10.10.2014 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 27.10.2014 r. w sprawie ustalenia 10 listopada 2014 roku dniem wolnym od pracy
  • Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 10.12.2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Gminnej Bibliotece Publicznej w OrnontowicachOpublikował: Marcin Wajszczyk
Publikacja dnia: 10.12.2014
Podpisał: Marcin Wajszczyk
Dokument z dnia: 03.01.2014
Dokument oglądany razy: 3 190