RSS
A A A

Zarządzenia 2016

  • Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 08.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych
  • Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 12.07.2016 r. w sprawie powołania komisji selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 09.09.2016 r. w sprawie powołania komisji selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 14.10.2016 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 14.12.2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach
  • Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie aneksu do przyjętych zasad polityki rachunkowościOpublikował: Marcin Wajszczyk
Publikacja dnia: 09.01.2017
Podpisał: Marcin Wajszczyk
Dokument z dnia: 27.01.2016
Dokument oglądany razy: 2 161